Hoeksema's Regionale Milieudiensten
  • voor 16.00 uur besteld, volgende werkdag geleverd

Certificaten

HRM streeft naar de hoogwaardigste productieprocessen en is daarvoor door verschillende bekende (internationale) organisaties erkend. Onderstaande certificaten tonen aan dat onze productiemethoden voldoen aan de algemeen geldende normen en de talloze milieu- en veiligheidsvoorschriften.

HRM Nederland - Normec

Normec Group

Recyclinggranulaat

Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

Recyclinggranulaat voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw.

HRM Nederland - Dekra NTA 8080

DEKRA NTA 8080

B-hout en Biomassa

HRM toont met dit Better Biomass-certificaat aan dat we de biomassa die wij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken duurzaam is.

HRM Nederland - ISO TÜV Nederland

ISO TÜV Nederland

Kwaliteit | Milieu | Veiligheid

Een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd conform ISO 9001 regelt op welke wijze HRM de kwaliteit van haar processen, producten, diensten en services beheerst. De nieuwe ISO 45001-norm is voor management van gezondheid en veiligheid op het werk. ISO 14001 certificering maakt inzichtelijk dat HRM haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het milieu en dat wij ook daadwerkelijk voldoen aan milieuwetgeving die van toepassing is in onze branche.

HRM Nederland - NIWO

NIWO

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg. HRM voldoet hiermee aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars.

HRM Nederland - OPK

OPK

Oud papier en karton

Met een OPK certificering voldoet HRM aan alle wettelijke eisen en bepalingen die relevant zijn voor het voeren van een oudpapieronderneming en heeft alle noodzakelijke vergunningen en inschrijvingen. HRM werkt met bedrijfsmiddelen die voldoen aan de modernste standaarden en volgens procedures die voldoen aan alle bijbehorende veiligheidsvoorschriften. Onze productkwaliteit staat hoog in het vaandel en door sluitende acceptatiecontroles wordt verzekerd dat niet met ongewenste stromen of leveranciers wordt gewerkt.

HRM Nederland - PSO 3

PSO 30+

Onze organisatie behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat HRM aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Onze organisatie voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding.

HRM Nederland - VCA

VCA

Veiligheid

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCA-diploma of -certificaat legt HRM de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

HRM Nederland - Weeelabex

Weeelabex

Demontage klein huishoudelijk apparatuur

Met het Weeelabex certificaat legt HRM het minimale kwaliteitsniveau vast voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste, voorzien wij in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijven wij rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. Sinds 1 juli 2015 mag e-waste alleen verwerkt worden door recyclingbedrijven die volgens WEEELABEX/CENELEC zijn gecertificeerd en die de aangeboden en verwerkte hoeveelheden registreren bij het Nationaal (W)EEE Register. De recyclingbedrijven moeten ook aangeven wat ze met de materialen doen.

HRM Nederland - Nedvang

Nedvang

Verpakkingsmateriaal

Door verpakkingen zo goed mogelijk in te zamelen en te recyclen, kunnen we kostbare grondstoffen besparen. Nedvang verzamelt de data over ingezameld en gerecycled verpakkingsmateriaal. Hiermee helpen we het Afvalfonds Verpakkingen met het opstellen van de monitoringsrapportage.

HRM Nederland - Erkend Leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf leveren wij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Samen sterk in afvalwerk

HRM Nederland - Normec HRM Nederland - Dekra NTA 8080 HRM Nederland - ISO 9001 TÜV Nederland HRM Nederland - ISO 14001 TÜV Nederland HRM Nederland - ISO 45001 TÜV Nederland HRM Nederland - NIWO HRM Nederland - OPK HRM Nederland - PSO HRM Nederland - VCA HRM Nederland - Weeelabex HRM Nederland - Nedvang HRM Nederland - Erkend Leerbedrijf